Program obrad

Obrady plenarne odbywają się w sali 114, a panele równoległe – w salach 114, 118. Stolik rejestracyjny będzie czekał na Państwa na drugim piętrze przy wyjściu z windy.

Rejestracja obowiązuje zarówno prelegentów, jak i słuchaczy. Konferencja dla słuchaczy jest otwarta, a wstęp  bezpłatny. Rejestracja będzie się odbywać w sobotę w godzinach 9:00-14:00 oraz w niedzielę w godzinach 8.30-12:30. W pozostałych godzinach należy się rejestrować bezpośrednio u organizatorów.

Sobota

7 lipca 2018

Otwarcie obrad • 10:15-10:30 • sala 114

Panel 1 • 10:30-12:00 • sala 114

Dr hab. prof. ATH Michał Kopczyk (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej), W zmaganiach z miastem. Paryż Andrzeja Kijowskiego

Mgr Anna Nardowska (Uniwersytet Gdański), Między niechęcią a zachwytem. Zofii Stryjeńskiej doświadczanie miasta

Mgr Ewelina Kostępska (Uniwersytet Jagielloński), Ówczesne trendy w budownictwie jako znak czasów


przerwa na kawę


Panel 2 a • 12:30-14:00 • sala 114

Mgr Konrad Filip Komarnicki (Uniwersytet Warszawski), Miasto Spotkania. Znaczenie Jerozolimy, a wizja władzy i społeczeństwa doby wypraw krzyżowych

Mgr inż. Aneta Bura (Politechnika Warszawska), Współczesne formy współzamieszkiwania w Polsce i Europie

Mgr Halina Gąsiorowska (Uniwersytet SWPS), Ucieczki z układu: miasto—ciało bezdomne. Miasto i dom w blogach amerykańskich bezdomnych

Panel 2 b • 12:30-14:00 • sala 118

Mgr Marek Golonka (Uniwersytet Warszawski), Gry z historyczną tożsamością Wiednia w wiedeńskich inscenizacjach musicali Michaela Kunzego

Kevin Kołeczek (Uniwersytet Łódzki), Accattone (1961) i Mamma Roma (1962) Piera Paolo Pasoliniego – rzymskie przedmieścia jako kulturowa przestrzeń wyparta

Mgr Paweł Stroiński (Uniwersytet Warszawski), Los Angeles Michaela Manna – miasto jako nośnik nastroju w „Gorączce” i „ Zakładniku”


przerwa na kawę


Panel 3 a • 16:00-17:30 • sala 114

Alicja Sułkowska (Bauhaus-Universität Weimar), „Witamy w Santa Carla, światowej stolicy zbrodni” – krajobraz miejski jako podstawa konceptualizacji postaci wampira w filmie i literaturze

Mgr Aleksandra Wojtaszek (Uniwersytet Jagielloński), Inne Zagrzebie. Transformacje obrazu miasta w chorwackiej prozie fantastycznej po 1991 roku

Natalia Sadowska (Uniwersytet Łódzki)
Miasto jako przestrzeń dehumanizacji we współczesnej powieści latynoskiej

Panel 3 b • 16:00-17:30 • sala 118

Mgr Kamila Byrtek (Uniwersytet Opolski), Wiersze przeciw miastu. Wartościowanie przestrzeni miejskich i pozamiejskich w poezji Jacka Podsiadły

Mgr Natalia Stencel (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Uniwersytet Jagielloński), Mieszkać, opowiadać. O możliwości „oswojenia” miasta w kontekście mikronarracji

Mgr Maria Janus (Uniwersytet Łódzki), Miasto nocą – miasto jako bohater dramatów Michała Walczaka


przerwa na kawę


Panel 4 a • 18:00-19:30 • sala 114

Mgr Mateusz Florczak (Uniwersytet Gdański), Bliskość doświadczenia przestrzeni miejskiej w sytuacji liminalnej. Perspektywa kobieca (studium literaturoznawcze)

Mgr Joanna Świt (Uniwersytet Jagielloński), Zamknięty świat gospodyń domowych w powieści Happiness Natsuo Kirino

Mgr Tomasz Gęsina (Uniwersytet Śląski), Zwierzę w mieście. Przypadek „Nocnych zwierząt” Patrycji Pustkowiak

Panel 4 b • 18:00-19:30 • sala 118

Mgr Adam Panasiuk (Katolicki Uniwersytet Lubelski), „Wsie dzisiejsze – miasta niegdysiejsze. Z problematyki dawnych miasteczek pogranicza”

Justyna Szaferska (Uniwersytet Łódzki), Zaplątani w Grembach

Dr Marta Kubiszyn (Uniwerystet Marii Curie-Skłodowskiej), Niewidzialny pejzaż – pamięć palimpsestu. Nieistniejące miasto żydowskie w Lublinie i jego upamiętnienia

 

Niedziela

8 lipca 2018

Panel 5 • 9:00-10:30 • sala 114

Mgr Magdalena Garnczarska (Uniwersytet Jagielloński), VI-wieczny Konstantynopol w relacji Prokopiusza z Cezarei

Dr Wojciech Mądry (Instytut Slawistyki PAN), Poznańska rezydencja cesarza Wilhelma II  jako symbol zmieniających się dziejów miasta na przestrzeni ostatnich stu lat

Mgr Michał Grabowski (Uniwersytet Śląski, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa), Miasto w przestrzeniach ekspozycji


przerwa na kawę


Panel 6 • 11:00-12:30 • sala 114

Mgr Maria Rudnicka (Uniwersytet Wrocławski), Galeria handlowa jako przestrzeń edukacji nieformalnej

Mgr Agnieszka Karbowniczek, Miasto a żywy organizm

Mgr Damian Binkowski (Uniwersytet Gdański), Disco re-edit jako taktyka oporu


przerwa na kawę


Panel 7 • 13:00-14:30 • sala 114

Mgr Zbigniew Jazienicki (Uniwersytet Warszawski), Teologia topiki. Loci communes we współczesnych praktykach polskiego neoklasycyzmu

Mgr Jagoda Kryg (Uniwersytet Jagielloński), Georges Perec i literackie przestrzenie pamięciowego archiwum

Mgr Magdalena Brodacka (Uniwersytet Jagielloński), Od palimpsestu do atopii. Obrazy miasta we współczesnej literaturze czeskiej


Organizatorzy nie odpowiadają za zmiany w programie wynikłe z przyczyn niezależnych i losowych po 2 lipca 2018 roku. O wszystkich korektach informować będą w miarę możliwości na wydarzeniu społecznościowym i stronie internetowej konferencji. W razie wszelkich pytań i wątpliwości należy korzystać z ogólnodostępnego oficjalnego adresu korespondencyjnego komitetu organizacyjnego konferencji.
Advertisement

Call for papers

We have the possibility of the colonization of the body by technology,
as if we had the city in the body and not the city around the body

Paul Virilio

Zdaniem Elizabeth Grosz “miasta są miejscami (loci), które produkują, regulują i strukturują ciała”, pozostając równocześnie “przestrzenią, która otacza, ochrania i mieści (houses), przyjmując swą formę i funkcje od (wyobrażonych) ciał, które konstytuuje”. Jako produkt kultury i habitat są zarazem sposobem kolonizacji przestrzeni natury, ukierunkowującym ludzkość w przestrzeni. W mieście łączy się więc praxiszamieszkiwania z technebudowania, co być może stanowi o takiej atrakcyjności kategorii miasta jako metafory kulturowej — zasadnej zarówno do namysłu nad palimpsestowym nawarstwianiem się osadów historycznych w tkance miejskiej, jak i futurologicznej spekulacji, nieodłącznie wiążącej się z imaginowaniem coraz to nowocześniejszych, niebosiężnych aglomeracji. Miasto jednocześnie zdaje się schronieniem i domem (Heidegger o obydwu pisze: Hut), który w czasach zmierzchu antropocenu i ekokrytycznej wiwisekcji dorobku cywilizacyjnego homo sapiens okazuje się pułapką, stwarzającą przestrzeń dla nadużyć społecznych, ekonomicznych i politycznych — co znajduje oddźwięk zarówno w wizjach eco-city, miasta ekologicznego, jak i postapokaliptycznych wyobrażeniach metropolii opustoszałej, nawiedzanej przez cienie dawnej świetności. Mając na uwadze wszystkie te sygnały interpretacyjne, organizatorzy konferencji Miasto: dom — miejsce — palimpsest pragnęliby zwrócić szczególną uwagę Prelegentów na następujące zagadnienia:

 • miasta i getta: od izolacjonizmu po apartheid;
 • miejskie topografie i przestrzenie (cityscapes);
 • miasto udomowione: hermeneutyki zamieszkiwania;
 • ekonomia i polityka miasta;
 • ekokrytyka: ekotopie, greencities i zachowywanie bioróżnorodności;
 • przedmieścia (suburbia) i blokowiska;
 • pasaże miejskie i flâneuryzm;
 • mapa miasta: architektura i urbanistyka;
 • miasta mityczne i zaginione;
 • utopie i dystopie miejskie;
 • miejski rewolucjonizm: miasto, masa, maszyna;
 • miasto jako wspólnota: demonstracje, strajki, manifestacje;
 • miasta fikcyjne, fantastyczne i futurystyczne;
 • transport miejski;
 • miasto jako organizm;
 • miasto jako przestrzeń zagrożenia: pandemie, plagi, infekcje, pasożyty;
 • moda miejska: od dziewiętnastowiecznego dress-code’u po dwudziestopierwszowieczne fashionweeks;
 • kultura miasta: karnawały, festyny, festiwale artystyczne;
 • miasto a wieś;
 • miasta-państwa (polis);
 • miasto jako kolebka cywilizacji;
 • miasto i wojna: od sztuki oblężniczej po przestępczość zorganizowaną;
 • mieszkańcy metropolii i miasteczek.

Lista ta z konieczności jest niewyczerpująca i powinna być traktowana raczej jako przyczynek do namysłu nad kulturową kategorią miasta i tego, co miejskie.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres miasto.dmp@gmail.com mija 17czerwca 2018 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:

 • abstrakt (max. 600 słów);
 • notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy
 • numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 350 zł. Organizatorzy przewidują publikację pokonferencyjną w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopismach naukowych, które zdecydują się na współpracę z komitetem organizacyjnym (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).

Szczegółowe informacje na temat konferencji aktualizowane będą na stronie internetowej dommiejscepalimpsest.wordpress.com

Miejsce obrad

Ogólnopolska konferencja naukowa Miasto: dom — miejsce — palimpsest się w Collegium Broscianum, budynku Instytutu Filozofii Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Szczegóły na temat rozkładu sal przedstawione zostaną po ogłoszeniu programu wydarzenia.

Collegium Broscianum
ul. Grodzka 52
31-044 Kraków

Szczegółowa mapa dla uczestników konferencji:

Najdogodniejszy dojazd do miejsca obrad z kompleksu dworcowego, tj. Dworca Głównego PKP oraz Małopolskiego Dworca Autobusowego (MDA), jest wszystkimi tramwajami zmierzającymi do przystanku “Wawel“. Informacje o aktualnych rozkładach jazdy znaleźć można na stronie http://rozklady.mpk.krakow.pl oraz na stronie i w aplikacji mobilnej JakDojadę https://krakow.jakdojade.pl. W przypadku konieczności wezwania taksówki, najlepiej korzystać z usług Taxi Megabądź ICAR.

Budynek Collegium Broscianum powstał na początku XVII wieku jako Kolegium Jezuitów. Rozbudowany został pod koniec XVII wieku oraz na początku XVIII wieku. W 1773 r. w wyniku sekularyzacji szkolnictwa po utworzeniu Komisji Edukacji Narodowej i likwidacji zakonu jezuitów na mocy brewe kasacyjnego papieża Klemensa XIV budynek przejęły władze na dom księży emerytów, później ponownie służył edukacji. W latach 1815-1846 mieścił się tutaj Senat Wolnego Miasta Krakowa. W 1971 budynek został przekazany Uniwersytetowi Jagiellońskiemu na potrzeby głównie kierunków humanistycznych. Nazwę Collegium Broscianum nadano mu na cześć krakowskiego matematyka i astronoma Jana Brożka (łac. Joannes Broscius)

Organizatorzy

Instytucje organizujące
Logo fundacji psc_logo_final-04
Komitet organizacyjny

dr Renata Iwicka (Uniwersytet Jagielloński)
dr Ksenia Olkusz (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)
mgr Barbara Szymczak-Maciejczyk (Uniwersytet Pedagogiczny)
mgr Krzysztof M. Maj (Ośrodek Badawczy Facta Ficta, Uniwersytet Jagielloński)

Rada naukowa
Informacje już wkrótce
Komitet organizacyjny

Zgłoszenia abstraktów na konferencję, jak również wszelkie listy z pytaniami organizacyjnymi prosimy kierować pod adresem miasto.dmp@gmail.com