Program obrad

Obrady plenarne odbywają się w sali 114, a panele równoległe – w salach 114, 118. Stolik rejestracyjny będzie czekał na Państwa na drugim piętrze przy wyjściu z windy.

Rejestracja obowiązuje zarówno prelegentów, jak i słuchaczy. Konferencja dla słuchaczy jest otwarta, a wstęp  bezpłatny. Rejestracja będzie się odbywać w sobotę w godzinach 9:00-14:00 oraz w niedzielę w godzinach 8.30-12:30. W pozostałych godzinach należy się rejestrować bezpośrednio u organizatorów.

Sobota

7 lipca 2018

Otwarcie obrad • 10:15-10:30 • sala 114

Panel 1 • 10:30-12:00 • sala 114

Dr hab. prof. ATH Michał Kopczyk (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej), W zmaganiach z miastem. Paryż Andrzeja Kijowskiego

Mgr Anna Nardowska (Uniwersytet Gdański), Między niechęcią a zachwytem. Zofii Stryjeńskiej doświadczanie miasta

Mgr Ewelina Kostępska (Uniwersytet Jagielloński), Ówczesne trendy w budownictwie jako znak czasów


przerwa na kawę


Panel 2 a • 12:30-14:00 • sala 114

Mgr Konrad Filip Komarnicki (Uniwersytet Warszawski), Miasto Spotkania. Znaczenie Jerozolimy, a wizja władzy i społeczeństwa doby wypraw krzyżowych

Mgr inż. Aneta Bura (Politechnika Warszawska), Współczesne formy współzamieszkiwania w Polsce i Europie

Mgr Halina Gąsiorowska (Uniwersytet SWPS), Ucieczki z układu: miasto—ciało bezdomne. Miasto i dom w blogach amerykańskich bezdomnych

Panel 2 b • 12:30-14:00 • sala 118

Mgr Marek Golonka (Uniwersytet Warszawski), Gry z historyczną tożsamością Wiednia w wiedeńskich inscenizacjach musicali Michaela Kunzego

Kevin Kołeczek (Uniwersytet Łódzki), Accattone (1961) i Mamma Roma (1962) Piera Paolo Pasoliniego – rzymskie przedmieścia jako kulturowa przestrzeń wyparta

Mgr Paweł Stroiński (Uniwersytet Warszawski), Los Angeles Michaela Manna – miasto jako nośnik nastroju w „Gorączce” i „ Zakładniku”


przerwa na kawę


Panel 3 a • 16:00-17:30 • sala 114

Alicja Sułkowska (Bauhaus-Universität Weimar), „Witamy w Santa Carla, światowej stolicy zbrodni” – krajobraz miejski jako podstawa konceptualizacji postaci wampira w filmie i literaturze

Mgr Aleksandra Wojtaszek (Uniwersytet Jagielloński), Inne Zagrzebie. Transformacje obrazu miasta w chorwackiej prozie fantastycznej po 1991 roku

Natalia Sadowska (Uniwersytet Łódzki)
Miasto jako przestrzeń dehumanizacji we współczesnej powieści latynoskiej

Panel 3 b • 16:00-17:30 • sala 118

Mgr Kamila Byrtek (Uniwersytet Opolski), Wiersze przeciw miastu. Wartościowanie przestrzeni miejskich i pozamiejskich w poezji Jacka Podsiadły

Mgr Natalia Stencel (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Uniwersytet Jagielloński), Mieszkać, opowiadać. O możliwości „oswojenia” miasta w kontekście mikronarracji

Mgr Maria Janus (Uniwersytet Łódzki), Miasto nocą – miasto jako bohater dramatów Michała Walczaka


przerwa na kawę


Panel 4 a • 18:00-19:30 • sala 114

Mgr Mateusz Florczak (Uniwersytet Gdański), Bliskość doświadczenia przestrzeni miejskiej w sytuacji liminalnej. Perspektywa kobieca (studium literaturoznawcze)

Mgr Joanna Świt (Uniwersytet Jagielloński), Zamknięty świat gospodyń domowych w powieści Happiness Natsuo Kirino

Mgr Tomasz Gęsina (Uniwersytet Śląski), Zwierzę w mieście. Przypadek „Nocnych zwierząt” Patrycji Pustkowiak

Panel 4 b • 18:00-19:30 • sala 118

Mgr Adam Panasiuk (Katolicki Uniwersytet Lubelski), „Wsie dzisiejsze – miasta niegdysiejsze. Z problematyki dawnych miasteczek pogranicza”

Justyna Szaferska (Uniwersytet Łódzki), Zaplątani w Grembach

Dr Marta Kubiszyn (Uniwerystet Marii Curie-Skłodowskiej), Niewidzialny pejzaż – pamięć palimpsestu. Nieistniejące miasto żydowskie w Lublinie i jego upamiętnienia

 

Niedziela

8 lipca 2018

Panel 5 • 9:00-10:30 • sala 114

Mgr Magdalena Garnczarska (Uniwersytet Jagielloński), VI-wieczny Konstantynopol w relacji Prokopiusza z Cezarei

Dr Wojciech Mądry (Instytut Slawistyki PAN), Poznańska rezydencja cesarza Wilhelma II  jako symbol zmieniających się dziejów miasta na przestrzeni ostatnich stu lat

Mgr Michał Grabowski (Uniwersytet Śląski, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa), Miasto w przestrzeniach ekspozycji


przerwa na kawę


Panel 6 • 11:00-12:30 • sala 114

Mgr Maria Rudnicka (Uniwersytet Wrocławski), Galeria handlowa jako przestrzeń edukacji nieformalnej

Mgr Agnieszka Karbowniczek, Miasto a żywy organizm

Mgr Damian Binkowski (Uniwersytet Gdański), Disco re-edit jako taktyka oporu


przerwa na kawę


Panel 7 • 13:00-14:30 • sala 114

Mgr Zbigniew Jazienicki (Uniwersytet Warszawski), Teologia topiki. Loci communes we współczesnych praktykach polskiego neoklasycyzmu

Mgr Jagoda Kryg (Uniwersytet Jagielloński), Georges Perec i literackie przestrzenie pamięciowego archiwum

Mgr Magdalena Brodacka (Uniwersytet Jagielloński), Od palimpsestu do atopii. Obrazy miasta we współczesnej literaturze czeskiej


Organizatorzy nie odpowiadają za zmiany w programie wynikłe z przyczyn niezależnych i losowych po 2 lipca 2018 roku. O wszystkich korektach informować będą w miarę możliwości na wydarzeniu społecznościowym i stronie internetowej konferencji. W razie wszelkich pytań i wątpliwości należy korzystać z ogólnodostępnego oficjalnego adresu korespondencyjnego komitetu organizacyjnego konferencji.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s